Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż niezbędne stały się zmiany w formach zarządzania firmami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean production to jedna z takich koncepcji. Jej celem jest zwiększenie efektywności czynności produkcyjnych w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można zgadnąć, koncepcja ta ma swój początek w Japonii, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z eliminowaniem wszystkich czynności podejmowanych podczas procesu produkcyjnego, a równocześnie zupełnie zbędnych. Redukcja czasu w jakim Klient otrzymuje zamówienie Priorytetowym zadaniem lean managment jest co za tym idzie zmniejszenie marnowania zarówno w odniesieniu do pracy zatrudnionych jak i wykorzystywanych surowców. Wykorzystanie metod lean management daje możliwość zdobycia takich rezultatów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki wzajemne w przedsiębiorstwie zazwyczaj ulegają poprawie. Ma to związek z skuteczniejszą komunikacją. Co istotne sposoby działania z dziedziny lean management mogą być wykorzystywane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co ma znaczenie to zdolność dokonania oceny, które działania nie przynoszą korzyści dla firmy.